منو

پیگیری سفارش

پیگیری سفارش

*نکته مهم*

درصورتی که در پیگیری سفارش خود با خطا مواجه می شوید در نظر داشته باشید که :در صفحه ورود و عضویت لازم نیست شماره خود را با صفر وارد کنید.

و اگر شماره خود را با صفر وارد کردید درواقع دو صفر در شماره موبایل شما وجود خواهد داشت.

برای رفع ارور قبل از شماره خود یک صفر اضافه کنید.

مثلا اگر شماره خود را بصورت 09159614051 وارد کردید و با خطا موجه شدید، 

شماره خود را بصورت 009159614051 وارد کنید.

فیلتر بر اساس شهر محصول
زرشک و زعفران اسداللهی
فیلتر بر اساس شهر محصول
تماس با ما
زرشک و زعفران اسداللهی